«Թևեր» վերականգնողական ծրագիր Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների և նրանց ծնողների համար

«Թևեր» վերականգնողական ծրագիր Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների և նրանց ծնողների համար

«Թևեր ստանալու ամենահեշտ միջոցը դրանք ուրիշին պարգևելն է»

 

«Թևեր»-ը՝  2023 թվականի սեպտեմբերի աղետալի իրադարձությունների արդյունքում Արցախից բռնի տեղահանված 4-18 տարեկան երեխաների և նրանց ծնողների համար նախատեսված եռամսյա վերականգնողական ծրագիր է: 

Ծրագրի նպատակն է վերականգնել երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական, հոգեբանական և մտավոր ուժերը, ինչպես նաև աջակցել ծնողների հոգեբանական վերականգնմանը և իրենց երեխաների կարիքների խորքային ընկալմանը, նպաստել նոր համայնքում կապերի ստեղծմանը և  ադապտացմանը։  

Ծրագրի հիմնական առանձնահատկությունը նրա համապարփակ մոտեցումն է վերականգնմանը, որը համատեղում է երեք հիմնական տարրեր՝ հոգեբանական, ֆիզիկական և զարգացնող:  Միմյանց հետ փոխկապակցված այս երեք բաղադրիչների միաժամանակյա ակտիվացումը և ներդաշնակեցումը ապահովում է ծրագրի  արդյունավետությունը և հաջողությունը։  

 

Ծրագրի բաղադրիչներն են՝ 

  1. ֆիզիկական ռեսուրսների վերականգնում սպորտային թերապիայի միջոցով (կամընտրական՝ լող, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, պար, յոգա): Բաղադրիչի ընդհանուր տևողությունը 24 ժամ
  2. հոգեբանական ռեսուրսների վերականգնում արտ-թերապիայի միջոցով (արտ-թերապիա, հեքիաթաթերապիա, ավազաթերապիա և այլ): Բաղադրիչի ընդհանուր տևողությունը 36 ժամ
  3. մտավոր ռեսուրսների զարգացում՝ (դեռահասների համար) ադապտացիայի, առաջնորդության և ձեռնարկատիրական հմտությունների ձևավորման դասընթացների միջոցով: Բաղադրիչի ընդհանուր տևողությունը 16 ժամ
  4. աջակցություն ծնողներին խմբային և անհատական թերապիայի, ինչպես նաև նոր սոցիալական կապեր ստեղծելու և նոր շրջապատի ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների միջոցով: 

 

Ակնկալվող արդյունք 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՊԱՔԻՆՈՒՄ 

Երեխաները կսովորեն հաղթահարել տրավմատիկ իրողությունը, արտահայտել իրենց զգացմունքները և կզարգացնեն հաղթահարման մեխանիզմները: Սա կօգնի նրանց լիարժեք կյանք վերադառնալ: 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ (ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ) 

Երեխաներին կօգնեն արագ հաստատել նոր սոցիալական կապեր, հարմարվել նոր վայրին և կառուցել իրենց աջակցության շրջանակը: 

ՏՈՒԺԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 

Իմանալը, որ իրենց երեխաները ստանում են պատշաճ խնամք և աջակցություն, կօգնի  ընտանիքներին՝ մեղմել սթրեսը և անհանգստությունը: 

ՏՐԱՎՄԱՆԵՐԻ ԱՐԱՏԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԻ ՃԵՂՔՈՒՄ 

Մենք օգնում ենք կանխել տրավմաների արատավոր շրջանի ազդեցությունը ապագա սերունդների վրա: Երեխաները, ովքեր ստանում են պատշաճ աջակցություն և բուժում, ավելի հավանական է, որ վերաճեն դիմակայուն չափահասների՝ կասեցնելով իրենց ընտանիքներում և համայնքներում տրավմայի փոխանցումը: 

Գործընկերներ

Գործընկերներ

Դիլիջանի համայնքային կենտրոն, UWC Դիլիջան,  Impulsе մանկական ֆուտբոլային ակադեմիա, Climate Uturn կրթական կազմակերպություն 

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

ՀՀ մարզեր

Իրականացման ժամկետներ

Իրականացման ժամկետներ

Նոյեմբեր 2023 – դեկտեմբեր 2024 թթ.

Շահառուներ 

  •  Անմիջական շահառուներ՝ 340 երեխա և 178 ծնող
  •  Անուղղակի շահառուներ՝ մոտ 200 տուժած ընտանիք

Կայունություն  

Շահառուների վերականգնման մոնիտորինգ և խնդիրների բացահայտում, մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա ծրագրի ճշգրտում, նպատակային աջակցության տրամադրում և ծրագրի շարունակականության ապահովում։ 

Համագործակցող կազմակերպություններ