Մեր մասին

Մեր մասին

«Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալությունը ձեռնարկում և իրագործում է զարգացման նախագծեր՝ սերտորեն համագործակցելով պետական  ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային և մասնավոր հաստատությունների հետ։ Կազմակերպության ծրագրերն ուղղված են  պաշտպանելու մարդկանց, որոնց կյանքը տուժել է անվերջ ընթացող հակամարտություններից:

Արցախի շրջափակման ընթացքում  գործակալությունն  իր ջանքերը կենտրոնացրեց Արցախի բնակչությանը մարդասիրական օգնության, այդ թվում՝ սննդի մատակարարման, սոցիալական, առաջնային առողջապահության և այլ ոլորտներում աջակցության ցուցաբերման, ինչպես նաև կրթական, մշակութային ծրագրերի իրականցամն վրա:

«Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալությունը հիմնադրել են Ռուբեն Վարդանյանը և նրա գործընկերները։ Այն կիրառում է նպատակաուղղված մոտեցում՝ հիմնված մարդասիրության, հարգանքի, արդարամտության և խիզախության վրա: Բոլոր նախագծերն իրականացվում են հոգատարությամբ:

 

«Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության 2023 թ. գործունեության մասին հաշվետվությունը հասանելի այստեղ:

 

«Մենք ենք մեր սարերը» զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպության 2022 թ. գործունեության մասին հաշվետվությունը հասանելի է այստեղ:

Համագործակցող կազմակերպություններ