«‎ԶՎԱՐՃԱԼԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ» ամառային գործնական դասընթաց արցախցի դպրոցականների համար

«‎ԶՎԱՐՃԱԼԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ» ամառային գործնական դասընթաց արցախցի դպրոցականների համար

«‎Մենք ենք մեր սարերը» կազմակերպությունը Ֆրանսիայի «‎Սատար Արցախին» միության աջակցությամբ և Երևանի Միսաք Մանուշյանի անվան թիվ 48 դպրոցի տնօրինության հետ համագործակցությամբ 2024թ. մարտ-հունիս ամիսներին կազմակերպել է ֆրանսերենի լրացուցիչ պարապմունքներ արցախցի դպրոցականների համար, որպեսզի վերջիններս կարողանան կարճ ժամանակամիջոցում յուրացնել ուսումնական նյութը և հասնել իրենց դասընկերներին: Հաջողված փորձը խրախուսել է կազմակերպիչներին շարունակելու երեխաների հետ աշխատանքը նաև ամռանը:

Հուլիսի 1-19-ը կազմակերպվում է «‎Զվարճալի Ֆրանսերեն» ամառային գործնական դասընթացը, որին, բացի Մ. Մանուշյանի անվան դպրոցի արցախցի աշակերտներից կարող են ընդգրկվել նաև ֆրանսերենի ուսուցմամբ այլ դպրոցներից արցախցի աշակերտներ: Դասընթացը կանցկացվի Երևանի «‎Երազ» այգու տարածքում, երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան 9:30-ից մինչև 12:30-ը:

Ծրագրով նախատեսված է զվարճալի ուսուցում, որը ներառում է ֆրանսերենով խաղեր, համատեղ երգեցողություն, բանավոր դերախաղեր, գրավոր վարժություններ և այլն: Կեսօրին երեխաներին կմատուցվի ճաշ:

Ծրագրին երեխաների մասնակցությունն անվճար է:

ԽՆԴԻՐՆԵՐ

  • Զարգացնել երեխաների լեզվական հմտությունները և ամրապնդել ֆրանսերենի իմացությունը,
  • Բովանդակալից կրթական աջակցություն ցուցաբերել տեղահանված երեխաներին՝ նպաստելով նրանց սոցիալական ինտեգրմանը և հուզական բարեկեցությանը,
  • Խթանել երեխաների հետաքրքրությունը լեզուների նկատմամբ, սովորելու ու զարգանալու նպատակադրումը:
Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

ք. Երևան, Արաբկիրի վարչական շրջան, «‎Երազ» այգի

Իրականացման ժամկետներ

Իրականացման ժամկետներ

Հուլիս 1-19,  2024 թթ.

 ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

  • Ուղղակի շահառուներ՝ ֆրանսերենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցներում ուսուցանող 40 արցախցի աշակերտներ, Արցախից տեղահանված ֆրանսերենի ուսուցիչներ
  • Անուղղակի շահառուներ՝ երեխաների ընտանիքների անդամներ՝ ավելի քան 120 հոգի

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

  • Մասնակիցները կօգտվեն հարստացնող փորձից, որը համատեղում է զվարճալի մոտեցումը և ֆրանսերենի արդյունավետ, արագացված ուսուցումը, հնարավորություն կունենան անկաշկանդ միջավայրում զարգացնել ֆրանսերենով շփվելու իրենց կարողությունը՝ ամրապնդելով լեզվական հմտությունները։
  • Արտահայտվելու և իրենց փորձով կիսվելու հնարավորությունը կնպաստի երեխաների հուզական բարեկեցությանը և սոցիալական ինտեգրմանը:
  • Երեխաները հնարավորություն կունենան բացահայտելու նոր մշակույթ և ընդլայնել իրենց մտահորիզոնը:
  • Այս փորձը կխթանի ​​հետաքրքրությունը լեզուների ուսուցման նկատմամբ և կօգնի ձեռք բերել արժեքավոր հմտություններ իրենց ակադեմիական և մասնագիտական ​​ապագայի համար:

Համագործակցող կազմակերպություններ