Էլեկտրոմոբիլ՝ Արցախի բնակչության հրատապ առողջապահական կարիքների համար

Էլեկտրոմոբիլ՝ Արցախի բնակչության հրատապ առողջապահական կարիքների համար

Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված տրանսպորտային հաղորդակցության կաթվածային վիճակի մեղմման լավագույն միջոցը էլեկրոմոբիլներն են, որոնք կծառայեն հիմնականում առողջապահական կարիքների, մասնավորապես հղի կանանց ծննդատուն տեղափոխելու համար: 

Ելնելով Արցախում ստեղծված իրավիճակից՝ էլեկտրոմոբիլներն ամենարդյունավետ և հասանելի տրանսպորտային միջոցներն են:  

Թեժ գծից ստացվող տեղեկատվության համաձայն՝ հղիների, ծննդկանների, առողջական հրատապ խնդիրներ ունեցողների՝ բժշկական հաստատություններ այցելությունների կազմակերպումը ինչպես ստուգման, այնպես էլ ծննդաբերության նպատակով դարձել է օրհասական խնդիր։ 

Խնդիրներ  

  •  Առողջական խնդիրներ ունեցողների՝ դեպի բժշկական հաստատություններ  հետադարձով տեղափոխման կազմակերպում,  
  •  Օրհասական վիճակում գտնվող այլ շահառուների սպասարկում՝ ըստ անհրաժեշտության: 
Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

ք. Ստեփանակերտ, Ասկերանի շրջան  

Իրականացման ժամկետ

Իրականացման ժամկետ

Մշտական, 24/7 ռեժիմով  

Շահառուներ 

  • Անմիջական շահառուներ՝ ամսական 600 հղիներ/ծննդկաններ, առողջական շտապ կարիքներ ունեցողներ 
  • Անուղղակի շահառուներ՝ ամսական 2000 անձ՝ հղիների/ծննդկանների, առողջական սուր խնդիր ունեցողների ընտանիքների անդամներ 

Կայունություն 

  • Ծրագիրը կօգնի բարձրացնել առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը  
  • Ծրագիրը կխթանի ժողովրդագրական աճը, ծնունդների ապահով կազմակերպումը 
  • Ծրագիրը կխթանի նորածինների առողջության ապահովումը, առկա պայմաններում առաջացող հետագա խնդիրների կանխարգելումը